Modernizacja kotłowni w Mieroszowie

0%

 • Gmina Mieroszów  zamierza przystąpić do programu modernizacji kotłowni (wymiana pieców) oraz systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Program będzie finansowany ze środków  publicznych, a dla jego realizacji niezbędne jest rozpoznanie potrzeb. Celem programu będzie ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, które pochodzi z palenisk w budynkach mieszkalnych.
  Niniejsza ankieta służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy i  nie oznacza przyznania dotacji. Wypełnienie ankiety ułatwi dotarcie do mieszkańców, zainteresowanych modernizacją kotłowni w przypadku rozpoczęcia realizacji programu.

  Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie. W tym celu należy kliknąć przycisk "Odłóź na później", który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, a następnie należy skopiować link, pod którym ankieta będzie ponownie dostępna. 

  Wypełniając ankietę moża cofać się do już wypełnionych treści używając przycisków oznaczonych strzałką. 

  Ankiety będą zbierane w terminie  do 31.07.2017  r  

  W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Mieroszowie, tel. 74-84-94-335 • 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Mieroszowie  do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922).

  Odpowiedź "TAK" umożliwi zgłoszenie ankiety.
  Odpowiedź "NIE" zakończy wypełnianie Formularza ankiety projektu.

  Można zaznaczyć co najwyżej 1 odpowiedź.
Ładowanie
Ładowanie...